Voor de verwerking van de mest kunnen wij u op verschillende manieren van dienst zijn.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Zodenbemesten


Voor het zodenbemesten hebben wij een Veenhuis 14m³ tank met een 7,60m brede Veenhuis premium quad zodenbemester. Wij beschikken over een mogelijke tussenopslag in een mestcontainer van 45m³

Sleepslangen:


Wij werken met een 12m brede Baars bemester die GPS gestuurd is. Standaard hebben wij 1500m slang, uitbreiding is mogelijk tot ruim 2000m.

Op de pomp en de bemester hebben wij meters zitten om precies te kunnen zien hoeveel mest er verwerkt is.

De slang wordt met dank aan de Slurry Swivel op een andere manier meegesleept. Hierdoor wordt de kracht verdeeld over alle 4 de wielen en ligt het gewicht niet alleen op de achterwielen. Door deze verandering hebben wij ook het totaal gewicht van de trekker met sleepslangbemester met 1000kg kunnen reduceren. De bodemstructuur blijft hierdoor beter behouden.

Naast de graslandbemester hebben wij ook onze eigen gebouwde bouwlandbemester van 9.30m breed.

Vaste mest strooien/Compost strooien:


Vaste mest en compost strooien wij met 14m³ Tebbe breedstrooiers met horizontale rondsels en kantenstrooier. Door de horizontale rondsels kunnen wij fijn strooien met een maximale breedte van 20m. Ook kunnen wij hiermee gips en GFT strooien.

Overpompen


Het overpompen van mest wordt gedaan met een 6800l. tank. Overpompen kan van kelder naar silo of mestzak. Met deze tank kunnen we ook uw mest mixen in de kelder.

Bouwland bemesten:


Ook het bemesten van uw bouwland kunnen wij voor u verzorgen. Door op deze link te klikken vind u een filmpje van het bouwland bemesten met de sleepslang Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact met ons opnemen